Български (България)English (United Kingdom)

Исторически музей

muzei
Историческият музей в гр. Етрополе е открит през 1958 год. в сградата на Килийното училище, в двора на църквата „Свети Георги”. През 1968 г. в реставрираната сграда на бившия Конак се открива нова експозиция на музея. Сегашната експозиция на Исторически музей е изцяло обновена през 1992 г. Представя богатото културно–историческо наследство на общ. Етрополе в 10 експозиционни зали: 1. Етнография, 2. Археология, 3. Занаяти ХVІв.-ХVІІ в., 4. Занаяти ХVІІІв.-ХІХ в., 5. Занаяти ХІХ в.-ср. ХХв., 6. Просветно дело, 7. Етрополска калиграфско-художествена школа от ХVІІ в., 8. Национално-освободителни борби, 9. Видни местни етрополци и 10. Дарителство. Показани са над 1000 културни ценности, много фотографии и документи.